55 53 19 80 post@agendaas.no

Våre tjenester

Våre tjenester

Agenda AS leverer regnskapsføring fra A til Å. Vi tilbyr regnskapssystem med elektronisk bilagshåndtering.

Regnskap

Vi leverer regskapsføring fra a til å, inkludert innberetning til offentlige myndigheter. Vi benytter effektive, digitaliserte prosesser for å håndtere ditt regnskap på best mulig måte.

Lønn

Vi hjelper deg med lønn, inkludert innberetning til offentlige myndigheter samt rapportering som A-melding og lignende. Vi korresponderer også med relevante myndigheter som NAV, kemneren og Skatteetaten.

Fakturering

Vi kan fakturere for deg, eller du kan benytte deg av vår nettbaserte faktureringsløsning. Vi kan holde deg løpende oppdatert på innbetalinger via våre systemer, slik at du får full oversikt over faktureringen.

Ligningspapirer og årsregnskap

Vi utarbeider alle ligningspapirer og årsregnskap. Vi rapporterer også inn til ligningskontor og Brønnøysundregisteret.

Rådgivning

Agenda dekker alle sider ved etablering av nye bedrifter og endring av eksisterende. Vi utarbeider nødvendig dokumentasjon og sørger for registrering i samsvar med lovbestemte prosedyrer.