55 53 19 80 post@agendaas.no

Hjem

Regnskapsføring fra A til Å

Agenda AS yter rådgivnings- og konsulenttjenester til bedrifter og organisasjoner innen alle bransjer i næringslivet.

regnskap

Regnskap

Vi leverer regskapsføring fra a til å, inkludert innberetning til offentlige myndigheter.

fakturering

Fakturering

Vi kan fakturere for deg, eller du kan benytte deg av vår nettbaserte faktureringsløsning.

lonn

Lønn

Vi hjelper deg med lønn, inkludert innberetning til offentlige myndigheter.

radgivning

Rådgivning

Agenda dekker alle sider ved etablering av nye bedrifter og endring av eksisterende.