Konflikthjelpen –med spesiell fokus på næringslivet

Konflikthjelpen

Hvordan takles en konflikt og hva blir konsekvensene i ettertid?

Når konflikten allerede har oppstått er det ofte svært vanskelig for de involverte å komme seg ut.
Den beste løsningen kan ofte være å søke hjelp hos en nøytral tredjepart.
Vi ser ofte at to parter i en konflikt søker bistand på hver sin kant, som skal være eksperter på akkurat den enes eller den annens synspunkt. Ofte kan en slik tilnærming øke konfliktnivået og føre til at partene aldri forsones. Konflikten kan i og for seg bli løst, men langtidsvirkningene er ofte ikke bra.

Konflikthjelpen er en nøytral tilrettelegger for konstruktiv konfliktløsning. Vi tar ikke side, men kan hjelpe partene til sammen å løse problemene. Vi har også fokus på reparerende atferd. Det vil si at når konflikten er løst skal det være mulig å legge det bak seg, gå videre, og ofte fortsette å jobbe på samme arbeidsplass.

Mange av våre meklere har lang fartstid i arbeidslivet og vet en del om hvilke problemer som oppstår. Flere av oss har også lang erfaring som konflikthjelpere i ulike råd og utvalg.

Pris: Ta kontakt for mer informasjon. Av erfaring ser vi at konflikter som utvikler seg blir svært dyre.

Tlf. 416 49 357/ tom@agendaas.no