Rådgivning

Rådgivning

Bedriftens Helsesjekk:

Vi er sertifiserte rådgivere gjennom Akademiet til Regnskap Norge. Vi har dessuten solid formell kompetanse innen økonomi og lang erfaring med systemer, regnskapstjenester, automatisering og praktisk regnskap. Vi er partnere med en rekke systemleverandører og vi holder oss oppdatert på  teknologi og regelverk. Vi kan også være din sparringspartner.

Vi tilbyr et egenutviklet konsept til egne kunder som vi har kalt Bedriftens Helsesjekk. Du kan sammenligne det med din årlige private helsesjekk. Det er vanskelig å holde orden på virksomheten din dersom helsen din svikter. Dette er ditt ansvar. Vi hjelper til med bedriften din.

Vi setter oss ned en gang i året og tar en grundig gjennomgang av din bedrifts økonomiske helsetilstand. Vi har noen faste punkter som gjelder alle typer selskaper, men også noen bransjespesifikke. Etter gjennomgangen vurderer vi om vi må henvise til spesialist, eller om vi kan friskmelde selskapet. Dersom den økonomiske helsetilstander ser grei ut ser vi på hvilke målsetninger dere bør sette dere for ytterligere forbedringer.

Dersom vi må henvise til spesialister som f. eks. advokater, HR-eksperter eller tekniske spesialister har vi gode samarbeidspartnere.

Tilbakemeldinger fra flere av kundene våre er at de virkelig setter pris på en pust i bakken og en skikkelig gjennomgang med en profesjonell partner.

Det er viktig å alltid være oppdatert og alltid ha oversikten slik at det er mulig å foreta de korrekte justeringene. Vi ser ikke så sjeldent at hverdagen for mange er for hektisk, og vi har også avdekket det er satset på ulønnsomme produkter og tjenester.

I utgangspunktet er dette en tjeneste for våre egne kunder. Vi har tilgang til tallene og er derfor i en unik posisjon til å analysere dem. Men vi benytter også eksterne kilder slik at den økonomiske helsesjekken også kan være svært nyttig for deg om ikke er en av våre kunder.

Rådgivning merverdiavgift

Tom Peder Jakobsen er Sertifisert MVA-Rådgiver gjennom Akademiet til Regnskap Norge.

Merverdiavgift er et eget rettsområde. Sertifisering gir dyp innsikt i faget og bidrar til å sikre korrekt håndtering av mva.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger rådgivning innen merverdiavgift.

Her er en oversikt over aktuelle tema:

  • Grunnleggende prinsipper i merverdiavgiftsretten.
  • Beregning av utgående mva. og registrering.
  • Fradragsrett for inngående mva.
  • Rapportering og SAF-T.
  • Fritak og unntak.
  • Fast eiendom og mva.
  • Handel over landegrensene.
  • MVA. og viderefakturering.
  • Dokumentasjon og bokføringsregelverket.
  • Administrative reaksjoner.