Franchise

Hei

Tungt å drive alene?

Vi har lang erfaring fra regnskapsbyrå som ansatte i små selvstendige byrå og store kjeder.
Vi ønsker å putte inn alle de positive opplevelsene vi har med kjededrift og utelate de negative.

Kort sagt tilbyr vi dere å drive som oss, med lokale tilpasninger. Agenda Økonomi AS vil bli en medspiller og et supplement til det lokale kontoret.

Dine fordeler

  • Hjelper kontoret til å bli kvalitetsmessig på topp
  • Fremforhandler gode rabattordninger og priser hos våre leverandører
  • Benchmarking og forbedringsprosesser for kontorenes drift
  • Arrangerer samlinger for faglig utvikling
  • Bidrar til at medlemmenes kontorer framstår som en attraktiv arbeidsplass
  • Bistår med å optimalisere driften på medlemmenes kontorer
  • Er en samtalepartner for kontorene når de trenger det
  • Har en aktiv selgende hjemmeside, der hvert kontor får sin egen profilering
  • Gir salgsstøtte

Kontakt:
Tom Peder Jakobsen
Tlf. 416 49 357
tom@agendaas.no
Daglig leder